Pricing

Herewe have a common prise for the all trainings

Melemsavgift: 200 kr/år
Träningsavgift: 1500 kr/termin
Note: Avgiften är bindande och återbetalas ej!
PG: 523382-0
Swish: 123 011 2334
Dräkt och skyddar kan köpas från föreningen!