Taekwondo är ett system baserade på symetriska rörelser och tekniker avsedda för självförsvar i kamp, där både händer och fötter används. Men Taekwondo är inte enbart fysiskt färdighet utan Taekwondo representerar också ett sätt av att leva. Genom strikt disciplin tränas både kropp och själ inom Taekwondo genom betoning på personlig utveckling. Med andra ord kropps kontroll, disciplin, vänlighet följer den fysiska utvecklingen.

Tae kwon do är uppbyggt av tre ord. Tae-som betyder fot / hopp. Kwon-som betyder hand / konst. Do-som betyder det mentala och fysiska sättet att använda foten och handen i kamp, självförsvar och vardagsliv.

Taekwondo träning består i kontinuerlig fysisk utveckling av kroppen genom försvar mot olika attacker och kontrings attacker. Den obeväpnade kampen kräver en fin blandning av slag, hopp, sparkar, undan manöver, blockering och fighting i syfte att neutralisera attack från en angripare. Alla rörelser är ursprungligen uppbyggda i en defensiv anda då man sedan urminnes tider som underordnad i det feodala samhället förbjöds vapeninnehav men på något sätt ändå tvingades att freda sig mot övervåld.

Det första historiska beviset av obeväpnad kamp sträcker sig till Indien. Indiska kampsporter var starkt påverkade av Kinesiska kampsporter som idag har utvecklats till Kung Fu. Därefter sprids Kinesiskt kampsport till Okinawa runt 1400 talet, som sedan spreds till Japan runt 1800 talet och utvecklades till vad vi känner igen som Karate.

Tonkin folket, ursprungs befolkning av dagens Korea, utvecklade också en egen stil av kampsport. Historiska fakta från Koguryu dynastin pekar på utövande av olika kampstilar så som Kwonbak, Bakhi, Dangsoo, Taesoo och Kongsoo. Runt 600 A.D till runt 1400 talet så dominerade SooBak som senare utvecklades till Taekyon i början av 1300 talet. Vilket i sig var den dominerade koreanska kampsporten till och med 1909 då Japan invaderade Korea och förbjud all form av träning inom de klassiska stilarna.

Taekwondos moderna historia påbörjas när Korea beferias runt 1945, varav de koreanska kampsports mästarna vill sudda bort det som Japanerna hade lämnat bakom sig inom kampsporten. Dem började diskutera hur dem kan återvända till Taekyon baserad koreanskt kampsport. Efter antal års diskussioner enades man till slut om Taekwondo per April 1955 varav därefter mästare inom olika regioner (Kwans) började praktisera Taekwondo.

1961 bildades Korea Taesoodo Association som byte namn till Korea Taekwondo Association i 1965, och några år därpå byte namn till World Taekwondo Federation år 1973.

Idag är över 150 länder medlemmar i WTF, och totalt finns ca 30 miljoner utövare av taekwondo. År 2000 var Taekwondo för första gången med som OS-gren (kamp) under OS i Sidney. Taekwondo är nu väletablerad som en av de mest fartfyllda kamsporterna.

Taekwondo kan tränas på olika sätt. Det finns två större grenar Taeguk Poomse (mönster) och Kyorogi (kamp/sparring).

Poomsae är en form av träning som går ut på att träna in ett mönster av tekniker, både attack och försvar, som sedan utförs med stor koncentration och precision. Poomsae är en mer traditionell träning än Kyorogin. Poomsaen inriktar sig på en mer stilren traditionell stil och är ett bra inslag i sporten idag. Den ger disciplin, styrka, rörlighet samtidigt som den bevarar Taekwondons tradition och anda.

Kyorogi är en träning då två personer tränar attack och försvar på varandra. Träningen är mycket krävande, utövaren behöver god kondition och mental koncentration. Denna del av taekwondo är OS-gren. Inom taekwondo Kyorogi använder man benen nästan som boxare använder händerna. Utövaren är snabb och träffsäker. Taekwondo är på många sätt en publiksport. Matcherna är intensiva, snabba, och relativt korta. Reglerna ger utrymme för många slitfulla och spektakulära tekniker som för det ovana ögat nästan kan likas vid cirkuskonster.

Under århundradena har konstarten förädlats till en ädel och modern kamsport med en stor variation i utförandet. Rörelserna är i grunden defensiva och ger ett både kroppsligt och själsligt välbefinnande samt en ödmjuk syn på andra människor.

Det är idag en populär kampsport som har funnits i Sverige sedan 70-talet. Sporten fick ett eget förbund 1996, Svenska Taekwondoförbundet. Självklart är Hallasan Taekwondo ansluten till Svenska Taekwondo Förbundet, vilket medför att man är försäkrad om olyckan skulle vara framme.