Om Hallasan Taekwondo

Vårt mål är att erbjuda den bästa träningen för fysisk och personlig framgång för män och kvinnor i alla åldrar, så att dem når till graden av Svart Bälte. Varpå vårt ansvar blir att hjälpa dem vidare inom deras utveckling så att dem förstår sig på djupa meningen av deras Taekwondo träning och uppnå den personliga mognad som är signifierad för en som besitter graden av Svart Bälte. Inom denna ram, erbjuder Hallasan Taekwondo sina studenter träning inom sport sidan av Taekwondo, i.e. olympisk fighting, där vi uppmuntrar våra studenter att ställa upp på diverse olika tävlingar.

Dock utgör denna form av träning enbart en liten del av helheten som Taekwondo representerar. Kontinuerligt försöker vi reflektera vad olika tränings moment har för tillämpning i varje students vardag och samhället i stort.

Hallasan Taekwondo är medlem inom World Taekwondo Federation och Svenska Taekwondo Förbundet. Vidare är Hallasan Taekwondo också medlem i Riksidrottsförbundet, varav våra studenter också är försäkrade genom Folksam.

Master Hamid Hajjari har mer än 40 års erfarenhet inom Taekwondo och mer än 30 års erfarenhet som instruktör. Master Hajjari besitter graden DAN 6 inom Taekwondo.

Klubben har fått sitt namn efter ett av Koreas högsta berg som finns på ön Jeju Island. Området kring berget är en national park. Hallasan berget anses vara ett av tre största bergen i syd Korea, där de andra två är Jirisan och Seoraksan.

Hallasan Taekwondo tar avstånd från oseriösa personer som sammanblandar och utnyttjar Taekwondos namn i samband med video- och gatuvåld. Om någon har detta som målsättning med sin träning är han/hon inte välkommen hos oss.