Information angående corona-viruset (covid-19)

Hallasan styrelsen har haft kort möte där vi diskuterade möjlig fortsätta Taekwondo träningen med små grupper, under 15 personer i Bellevue och upp till 70 personer i Kortedala sporthallen. Regionala rekommendationer för att minska smittspridningen gäller i Västra Götaland fram till 18 april. https://www.vgregion.se/covid-19-corona/

www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/

Styrelsen kommer kontinuerligt följa informationen och ta del av de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten, Regeringen, Riksidrottsförbundet och Svenska riksidrottsförbundet
ger.
Vi råder alla att:
 Tvätta händerna innan och efter träningen
 Undvika träning om man uppvisar förkylningssymptom, hosta, eller andra relevanta symptom,
även lindriga. Föräldrar/medlemmar har ett ansvar. Tränare ombeds skicka hem spelare som
uppvisar symtom.
 Inte dela vattenflaska
 Undvika närkontakt
 Vi ska ej skaka hand.
 Anmäla sjukdom
 Hemvände från riskområden som Kina, Italien, Iran skall avstå vistelse i våra lokaler i syfte att minimera risk för smittspridning.
Trots situationen hoppas vi på att se många glada och friska träna hemma framöver!