Information angående corona-viruset (covid-19)

Hallasan styrelsen har haft kort möte där vi diskuterade möjlig fortsätta Taekwondo träningen med små grupper, under 50 personer.

Styrelsen kommer kontinuerligt följa informationen och ta del av de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten, Regeringen, Riksidrottsförbundet och Svenska riksidrottsförbundet
ger.
Vi råder alla att:
 Tvätta händerna innan och efter träningen
 Undvika träning om man uppvisar förkylningssymptom, hosta, eller andra relevanta symptom,
även lindriga. Föräldrar/medlemmar har ett ansvar. Tränare ombeds skicka hem spelare som
uppvisar symtom.
 Inte dela vattenflaska
 Undvika närkontakt
 Vi ska ej skaka hand.
 Anmäla sjukdom
 Hemvände från riskområden som Kina, Italien, Iran skall avstå vistelse i våra lokaler i syfte att minimera risk för smittspridning.
Trots situationen hoppas vi på att se många glada och friska träna hemma framöver!